သင်ခန်းစာ ဝယ်ယူပြီးပါက Menu ရှိ My Account ကို သွားရောက်ကြည့်ပြီး
ဝယ်ယူထားသည့် သင်ခန်းစာများကို My Account ထဲရှိ Order ထဲတွင် Complete ဖြစ်မဖြစ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ငွေပေးချေပြီးသည့် Course များသည် Complete ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး Complete ဖြစ်သွားသည့် Course များကို Courses ထဲမှ Purchased ထဲမှာ ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

ငွေမပေးချရသေးပါက Orders ထဲက Status မှာ Processing အနေနဲ့ပဲဖြစ်နေမှာပါ။
ငွေပေးချေပြီးမှသာ Completed ဖြစ်ပြီး Courses ထဲက Purchased ထဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဗွီဒီယိုများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ